Knopek

16 tekstów – auto­rem jest Kno­pek.

Życie to doświad­cze­nie, a nie du­manie nad je­go sensem. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 marca 2013, 17:04

Każdy ma własną de­finicję szczęścia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2012, 22:18

Może bym się uśmie­chnęła, gdy­bym tyl­ko pa­miętała jak się to robi... 

myśl • 9 czerwca 2012, 12:12

Od­wrócić się, odejść i olać to wszys­tko - to był by mądry wybór... Naj­wi­doczniej nie jes­tem zbyt mądra. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2012, 11:13

Sza­leństwo: pow­tarzać no­torycznie tę samą czyn­ność, ocze­kując in­ne­go efektu 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 grudnia 2011, 18:17

Ciem­ność służy do przyk­ry­cia, wszys­tkich jas­nych stron życia 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 grudnia 2011, 22:16

Nie po­doba mi się to przed­sta­wienie, ale los dał mi miej­sce w pier­wszym rzędzie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 grudnia 2011, 21:47

Człowieka poz­nasz nie po słowach, a po czynach 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2011, 06:28

I po raz ko­lej­ny ruszam przed siebie, zgry­wając twar­dziela jak set­ki ra­zy wcześniej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 listopada 2011, 21:13

To Ty de­cydu­jesz kim jes­teś, nie in­ni ludzie 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 listopada 2011, 13:07

Knopek

はじめまして

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Knopek

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność